درباره ما

درباره ما:

انجمن مراقبتهای ویژه ایران شاخه فارس انجمنی است صنفی، علمی، تخصصی، پژوهشی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که از اعضا تشکیل شده است. این انجمن با هماهنگی انجمن مراقبتهای ویژه ایران در ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ در شیراز تشکیل شد.

رسالت:

رسالت  انجمن حمایت از گسترش دانش مراقبتهای ویژه در منطقه و جهان است. بدین منظور این انجمن در نظر دارد بالاترین استانداردهای مراقبت چند تخصصی از بیماران بدحال و خانواده آنها را در حیطه های آموزش، پژوهش و کسب مهارتهای لازم ترویج دهد.

اهداف:

  • تلاش به منظور ارتقـاء سـطح علمـی و نیـز گـسترش دانش مراقبتهای بحرانی
  • ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و پژوهـشی با دانشگاه ها، سازمان نظام پزشکی ، پزشکی قانونی و انجمن مراقبتهای ویژه ایران و دیگـر ادارات ومؤسـساتی کـه به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف انجمن مؤثرند.
  • اولویت دادن به درمان مصدومین و نیز مجروحین بحرانی ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی نظیر سیل، زلزلـه ، جنگ و تروریسم … و نیز برطرف کردن نیازهای علمی و درمانی و پژوهشی در زمینـه های مذکور
  • برقراری ارتباطات ملی و بین المللی با سایر انجمن های مشابه در جهت تبادل تجربیات و پژوهشهای مشترک

ارکان انجمن:

ارکان انجمن عبارتند از :

۱ -هیئت مدیره : مرکب از رییس، نایب رییس و خزانه دار

۲- بازرس

۳- مجمع اعضاء پیوسته: مرکب از اعضا با مدرک فلوشیپ یا فوق تخصص مراقبتهای ویژه

۴- مجمع عمومی اعضا